Korpa 0

Edicija (B)IO

bio_logo_white

Biografska literatura datira još od antičkih vremena, i od onda je još saputnik ljudskog roda i njegova kulturna potreba. Životopisi, hagiografije (žitija), memoari, autobiografije, epistolarna književnost, dnevnici, imali su u istoriji ljudskog roda i sakralnu i laičku upotrebu i primenu, a uvek su se bili putokazi  i svedočanstva o velikim ljudima i velikim životima koje su oni vodili. Edicijom (B)IO IPC Media ponešto iz života velikih ljudi prenosi u naše živote, takođe bremenite potencijalom da postanu “veliki”.