Odlazeći sa ostrva – Studentski vodič za preživljavanje u inostranstvu: lekcije o putovanju od Kariba do Balkana, koje menjaju život

MIHAIL BING

 

Mihail E. D. Bing je rođen na karipskom ostrvu Trinidad, u gradu Arimi. Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu i doktorand je Univerziteta Antila.
Sa devetnaest godina otisnuo se na dalek put, na više od osam hiljada kilometara udaljeni Balkan, u zemlju Srbiju. Ta iskustva iz prve ruke sačinjavaju „Odlazeći s ostrva – Studentski vodič za preživljavanje u inostranstvu: lekcije o putovanju od Kariba do Balkana, koje menjaju život“ i pružaju uputstva za snalaženje u novoj sredini ne samo putnicima, pečalbarima, studentima, namernicima… Ona ostvaruju uvid i u specifičnosti ostrvskog mentaliteta, te šokova i prosvetljenja koje ostrvljanin sa sasvim drugačijeg podneblja doživljava u susretu sa srpskom kulturom, običajima, klimom, mentalitetom.
Ovaj vodič pisan neposrednim, a produhovljenim stilom ističe važnost putovanja i obrazovanja kao stubova ličnog unapređenja, ali i prijateljstva, marljivosti, čovečnosti i zajedništva kao pokretačkih sila društvenog napretka.

774.40 RSD

Oznaka naslova: 1234 Kategorija:

„Kad sebe smestiš u inostrani kontekst, imaš obavezu da se razvijaš kao ličnost.“

Edicija

(B)IO

Broj strana

148

ISBN

978-86-6463-031-3

Izdanje

Štampano

Godina izdanja

2022.

Prevoditeljka

Jasna Kinđić