Sedam komedija

TIT MAKCIJE PLAUT

 

U ovaj izbor Plautovih komedija ušla su njegova dela koja dosad nisu bila prevođena na naš jezik: Amfitrion, Magareća priča, Zarobljenici, Epidik, Kartaginjanin, Konopac i Prostak; drugi kriterijum bio je njihova relativna vrednost u okviru Plautovog korpusa, to jest težilo se reprezentativnom izboru koji bi najbolje predočio njegovo dramsko umeće.

Plautova komedija ugledala se na novu atičku komediju (Menandar, Difil, Filemon, Apolodor). Od grčkog uzora Plaut je zadržao sadržaj (često je spajao sižee više komedija) i likove, a ostale elemente vešto je prekrajao i prilagođivao prilikama rimske pozornice. Kao dramatičar koji ima jasan cilj pred sobom — risum movere, nasmejati ljude — Plaut se u ovim komedijama odaje — i pritom uživa — preterivanjima, burlesci i sirovom humoru; kad god okrene poredak naopako — kao kada rob zajaše svog gospodara — komična iluzija kojoj su se Rimljani smejali pripadala je „grčkom svetu”, tako da im nije bila uvredljiva. Njegovi junaci — stock characters nove atičke komedije — prepredeni robovi, zaljubljeni mladići, starci, fatalne i okrutne hetere, „redizajnirani” u Plautovoj radionici, žive svoj rimski život punim plućima.

1,339.80 RSD1,430.00 RSD

Oznaka naslova: 977 Šifra proizvoda: - Kategorija: Oznake: , , ,

Iako su Plautove komedije proizvodi fikcije, sasvim artificijelne po razvoju, i oslonjene na importovani kulturološki materijal, zahvaljujući Plautovom jeziku u njegovim komedijama odražava se svakodnevica antičkog rimskog čoveka i oni su značajan deo slagalice u rekonstrukciji razdoblja, nalik arheološkim iskopavanjima u Pompeji i Herkulanumu. Plautov latinski, nazivan sermo cotidianus, plebeius, vulgaris, inconditus, čak i rusticus, moćan je instrument koji je koristio virtuozno. Jezik ulice, trga, berbernice, kuće heterine, premda „uhvaćen” u određene metričke sheme, bio je u stanju da iskaže svaku njegovu zamisao, izliv sentimentalnosti, sirovu šalu, moralnu pouku iskazanu u obliku sentence; uspešne, ponekad i manje uspešne igre rečima, aliteracije, dvosmislice, besmislice…

Uticaj Plautovog opusa na stvaralaštvo drugih umetnika dalekosežan je i nemerljiv. Njime je bila nadahnuta kako italijanska renesansa, tako i pisci koji su obeležili evropsku komediju — Ariosto, Molijer, Šekspir — a tragovi njegovog uticaja očituju se i kod autora kao što su Edmon Rostan, Bernard Šo te Bertold Breht. U južnoslovenskom prostoru, prvu adaptaciju Plauta načinio je Marin Držić — komediju Skup, a i Sterijin Tvrdica (Kir Janja) pripada poretku evropskih komedija ovoga tipa, takođe s naglašenim lokalnim, balkanskim odlikama. Plautov svet oživljen je i u mjuziklu (Out of this World Kola Portera 1950) i na filmu (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum Ričarda Lestera 1963).

Edicija

Blockhaus, Objedinjujuća snaga različitosti

Broj strana

756

Godina izdanja

2021.

Prevod sa latinskog, predgovor i napomene

Dejan Acović

Dizajn korica

Aleksandar Simonović

(Dizajner korica je student modula Grafika i knjiga na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i njegov doprinos grafičkom oblikovanju izdanja omogućen je saradnjom Fakulteta i IPC Media pod mentorstvom doc. Olivere Batajić Sretenović.)

ISBN

978-86-6463-026-9

Izdanje

Štampano, Digitalno