Korpa 0

Mihail Bing

Mihail E. D. Bing je rođen na karipskom ostrvu Trinidad, u gradu Arimi.

Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu i doktorand je Univerziteta Antila.